Nieuwe stap voor Sound Waves

Na vijf inspirerende en leerzame jaren onder de bezielende leiding van Stuart Sides te hebben gezongen, laat Sound Waves hierbij weten dat in goed gezamenlijk overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen.
Stuart is om gezondheidsredenen langere tijd afwezig geweest. In die periode heeft het koor een hele ontwikkeling doorgemaakt, die een volgende stap rechtvaardigde en voor een belangrijk deel mogelijk was door alles wat wij van hem hebben geleerd. Wij zijn Stuart enorm dankbaar voor wat we samen hebben bereikt en wij wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Het is nog niet bekend wie het dirigeer-stokje gaat overnemen, wij houden u op de hoogte.