Nicky Salt gaat Sound Waves verlaten

Nicky Salt heeft aangegeven te vertrekken na bijna 4 jaar dirigent geweest te zijn bij Sound Waves.
Sound Waves heeft onder haar leiding een groei van leden gehad en een geweldig repertoire aangeleerd, waar we nog steeds ontzettend blij mee zijn.  Ze is in staat om de beste skills naar boven te halen bij de leden. Kortom we hebben een fijne tijd gehad met haar als dirigent voor ons koor.
We zullen haar missen , maar nemen haar input zeker mee naar een volgende stap.

Bedankt Nicky!

We zijn nu dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Natuurlijk zijn wij ook zelf actief aan het werven, maar mocht het zo zijn dat je denkt dat dit een nieuwe uitdaging voor je kan zijn, reageer dan naar info@soundwaves.nl.

Nicky Salt is going to leave Sound Waves
Nicky Salt has indicated that she is leaving after almost 4 years as conductor at Sound Waves.
Sound Waves has had a growth of members under her leadership and has learned a great repertoire, which we are still very happy with.  She is able to bring out the best skills among the members. In short, we had a good time with her as conductor for our choir.
We will absolutely miss her, but definitely take her input with us to the next step.
Thank you Nicky!

So we are now looking for a new conductor. Of course we are also actively recruiting ourselves, but if it is that you think this can be a new challenge for you, respond to info@soundwaves.nl.