Optreden Benefietconcert Stichting Linda Fonds

Zaterdagavond 21 april hebben wij opgetreden in de Welkomkerk in Rockanje.
Samen met mannenkoor The Lighthouse Singers waren wij uitgenodigd om mee te werken aan een benefietconcert ten behoeve van Stichting Linda Fonds. Het benefietconcert, speciaal georganiseerd voor de opvang van zwerfkinderen in de Oekraïne, had een avondvullend programma voor een volle zaal!
Onder leiding van onze nieuwe dirigent Stuart Sides, hebben wij de afgelopen maanden enkele prachtige nieuwe nummers ingestudeerd en aan ons repertoire toegevoegd. Zaterdagavond hebben wij deze nieuwe nummers tijdens het benefietconcert voor het eerst voor publiek gezongen en afgaande op de enthousiaste reacties mocht het resultaat er zijn!